Banner

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATTININ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ HATTI KİRALAMA İHALESİ İLANIN ŞARTLARI

1. İşletme hakkı Belediyemize ait olan İlçemiz Merkez  Mahallelerde yolcu taşıma hattında çalışacak toplam Dört (4) adet minibüs dolmuş hattının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda açık arttırma usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2.Dolmuş hatlarının ihalesi 10.03.2020 Salı günü saat 10:00 da Belediye Meclis salonunda Belediye Encümenin huzurunda yapılacaktır.       

Dolmuş Hattının    Adı

3 yıllık Muhammen Bedeli

    İhale Tarih/Saati

Geçici Teminatı  %3 üzerinden

Aşağı Mah. 1 Nolu dolmuş Hattı

12.000,00 TL

10/03/2020            Saat:10:00

360,00 TL

Yukarı Mah.(Gundik) 2 Nolu dolmuş Hattı

24.000,00 TL

10/03/2020            Saat:10:00

 

720,00 TL

Yukarı Mah. 3 Nolu dolmuş Hattı

24.000,00 TL

10/03/2020            Saat:10:00

 

720,00 TL

Yeni Mah. 4 Nolu dolmuş Hattı

18.000,00 TL

10/03/2020            Saat:10:00

540,00 TL

       

TOPLAM

78.000,00 TL

 

2.340,00 TL

       
       
       

 

4.Hatlar ayrı ayrı olarak değerlendirilecektir.

5.Kira artışı her yıl Maliye Bakanlığının belirleyeceği kira artış oranına göre belirlenecektir. Kira bedeli her yıl peşin olarak sözleşmenin imzalandığı ayda alınacaktır.

6.İhaleye iştirak edecekler en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediyemize yazılı olarak müracaatta bulunacaklar, Geçici Teminat bedeli olan %3 kadar belediyemiz emlak servisine yatırmaları veya Banka teminat mektubu olası gerekmektedir.

7.İsteklilerin İhaleye Ticaret ile ilgilenen (vergi Levhası olan) gerçek kişiler, Tüzel Kişi (şirketler) ve Kooperatif olmaları gerekmektedir. Kooperatif adına ihaleye katılan şahısın Kooperatif yetki belgesi getirmesi gerekmektedir.

8.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a.       İkametgah belgesi (Tuzluca İlçesi Sınırları dahilinde ikamet ettiğine dair belge)

b.      Nüfus cüzdan örneği.(Aslı veya Fotokopisi)

c.       Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri.(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve /veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

d.      İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimsenin noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesi. Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

e.       Dosya aldı makbuzu

f.       Geçici Teminat yatırdı belgesi

g.      Mevzuat gereği kesinleşmiş SGK ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge ve Tuzluca                                      Belediyesine borcu olmadığına dair belge,  (İhale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olması şarttır).

h.      Tüm sayfaları imzalanmış şartname.

i.        Sabıka Kaydı.

j.        İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname 

9.İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden   100,00-TL karşılığında temin edilebilir.

10-İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü saat 10.00’ kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir. 

11.Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 25.02.2020

 

 

İLAN OLUNUR

                                                                                                Ahmet Sait Sadrettin TÜRKAN

                                                                                                         Belediye Başkanı

 


943
 • Tuzluca Belediyesi

  Yukarı Mahalle Hamam Sokak No: 6 Tuzluca/IĞDIR

  0476 311 20 12 - 35

  info@tuzluca.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook